VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Thái Độ Dứt Khoát Với Tội Lỗi

Ma-thi-ơ 5:27-30
VPNS
C:12/15/2020; P: 12/14/2020; 630 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6.80 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net