VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Yêu Kẻ Thù

Lu-ca 6:32-35
VPNS
C:2/8/2021; P: 2/7/2021; 592 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 8:5:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net