VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Chọn Và Không Chọn

1 Sử-ký 28:2-7
VPNS
C:3/23/2021; P: 3/22/2021; 491 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.64 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 1 Sử-ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sử-ký 28.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net