VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Luật Về Ngày Và Năm Sa-bát

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:10-13
VPNS
C:5/31/2021; P: 5/30/2021; 559 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/30/2023 4:47:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net