VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Điều Kiện Nhận Lãnh Lời Hứa Của Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20-23
VPNS
C:6/29/2021; 597 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.30 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net