VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đồng Tiền Bà Góa

Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4
VPNS
C:11/17/1991; 867 xem
Xem lần cuối 23.27 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Mác 12, Lu-ca 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12, Lu-ca 21.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Antioch, CA, US23.27 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net