VietChristian
VietChristian
nghe.app
Spring Photo

Người Được Chọn Đến Gần Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18
VPNS
C:7/31/2021; P: 7/30/2021; 552 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net