VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Người Được Chọn Đến Gần Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18
VPNS
C:7/31/2021; P: 7/30/2021; 502 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 15:33:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net