VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Lời Làm Chứng Của Vua Sa-lô-môn

2 Sử-ký 6:1-11
VPNS
C:8/27/2021; P: 8/26/2021; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.71 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Sử-ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net