VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Ma-thi-ơ 8:18-22
VPNS
C:11/15/2021; P: 11/14/2021; 764 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net