VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Đại Sứ Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 5:17-21
VPNS
C:9/26/2022; 491 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.30 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net