VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Chiên Không Người Chăn

Ma-thi-ơ 9:35-38
VPNS
C:1/20/1992; 665 xem
Xem lần cuối 0.73 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net