VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Dành Thời Gian Cho Chúa

Lu-ca 10:38-42
VPNS
C:2/4/2023; 441 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 21:31:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net