VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Chỉ Một Việc Cần

Lu-ca 10:38-42
VPNS
C:2/11/2024; 230 xem 9 lưu
Xem lần cuối 39.90 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net