VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Những Người Đầu Tiên Gánh Vác Công Việc Hội thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
VPNS
C:4/21/1992; 864 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 7:42:8
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam206.50 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net