VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Autumn Photo

Những Người Đầu Tiên Gánh Vác Công Việc Hội thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
VPNS
C:4/21/1992; 997 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2021 0:59:6
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net