VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Autumn Photo

Dân Y-sơ-ra-ên Cứng Lòng

Công-vụ các Sứ-đồ 7:37-53
VPNS
C:5/10/1992; 715 xem
Xem lần cuối 1.60 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 7.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net