VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Người Ngoại Bang Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
VPNS
C:9/21/1992; 678 xem
Xem lần cuối 0.63 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net