VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Động Lòng Thương Xót

Ma-thi-ơ 9:35-38
VPNS
C:10/21/1992; 700 xem
Xem lần cuối 1.50 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net