VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Spring Photo

Không Phải Tôi Nhưng Là Chúa

Ga-la-ti 2:16-21
VPNS
C:11/25/1992; 1417 xem
Xem lần cuối 1.24 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net