VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Giới Răn Lớn Nhất

Mác 12:28-34
VPNS
C:12/9/1992; 633 xem
Xem lần cuối 0.73 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net