VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Sức Mạnh Của Một Lời Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5-15
VPNS
C:6/2/1993; 1149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.22 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net