VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Cám Dỗ - Chọn Đường Dễ

Lu-ca 4:5-8
VPNS
C:8/30/1993; 526 xem
Xem lần cuối 1.55 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net