VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Cám Dỗ - Lợi Dụng Quyền Năng Chúa

Lu-ca 4:9-13
VPNS
C:8/31/1993; 505 xem
Xem lần cuối 1.28 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net