VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Biểu hiện Đức Thánh Linh giáng lâm - Lưỡi bằng lửa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
VPNS
C:5/24/1994; 837 xem
Xem lần cuối 1.74 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net