VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Summer Photo

Phước cho người chịu khổ vì Chúa cứu thế

Ma-thi-ơ 5:10-12
VPNS
C:7/13/1994; 1177 xem
Xem lần cuối 0.84 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net