VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Năng Lực Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-36
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1261 xem
Xem lần cuối 1.65 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Mẫu Mực Cho Hội Thánh Của Thế Kỷ 21.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app