VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Làm Chứng Cùng Người Hư Mất

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8:40
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 981 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.75 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Mẫu Mực Cho Hội Thánh Của Thế Kỷ 21.


SốKhách từMới xem
1, , US1.75 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app