VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Ước muốn bị cấm

Ma-thi-ơ 5:27-28
VPNS
C:10/30/1994; 659 xem
Xem lần cuối 1.97 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net