VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Phúc Âm Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
VPNS
C:12/27/1995; 884 xem
Xem lần cuối 1.08 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ê-sai 61.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net