VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chậm Giận I

2 Sa-mu-ên 12:1-14
VPNS
C:12/9/1997; 549 xem
Xem lần cuối 1.20 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Sa-mu-ên 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 12.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.28 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net