VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Phân Bố Công Tác

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
VPNS
C:7/29/2005; 900 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 12:44:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US588.62 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net