VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Summer Photo

Chúng Ta là Đền Thờ Của Ngài

Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-15
VPNS
C:7/30/2005; 982 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/1/2023 22:59:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net