VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Chúa Vẫn Ngồi Trên Ngôi

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19a
VPNS
C:11/10/2005; 592 xem 1 lưu
Xem lần cuối 39.05 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US39.05 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net