VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Cầu Nguyện cho Bậc Cầm Quyền

Công-vụ các Sứ-đồ 12:18-24; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
VPNS
C:6/26/2006; 905 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 2:6:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 1 Ti-mô-thê 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 1 Ti-mô-thê 2.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Toulouse, France3818.20 phút
2Noisiel, France3819.20 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net