VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Spring Photo

Thiết Lập Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-35
VPNS
C:3/29/2007; 1031 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.63 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net