VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Sự Cầu Thay là Một Hành Động Khích Lệ

Công-vụ các Sứ-đồ 12:5-6; 2 Cô-rinh-tô 1:11; Gia-cơ 5:13
VPNS
C:6/22/2007; 1304 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 2:36:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 2 Cô-rinh-tô 1, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 2 Cô-rinh-tô 1, Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam13537.57 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net