VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Sự Cầu Thay là Một Hành Động Khích Lệ

Công-vụ các Sứ-đồ 12:5-6; 2 Cô-rinh-tô 1:11; Gia-cơ 5:13
VPNS
C:6/22/2007; 1248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 21:51:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 2 Cô-rinh-tô 1, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, 2 Cô-rinh-tô 1, Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US11474.93 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app