VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Hạt Giống và Đất

Lu-ca 8:1-15
VPNS
C:7/25/2007; 937 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.72 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net