VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chăm Sóc Những Chiên Lầm Lạc

2 Sa-mu-ên 12:1-12
VPNS
C:11/12/2007; 665 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.63 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Sa-mu-ên 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 12.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US33.63 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net