VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Những Cây Đinh Vô Hình Đã Giữ Chúa trên Thập Tự Giá: Thuận Phục

Phi-líp 2:5-8
VPNS
C:3/28/2009; 793 xem
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net