VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Winter Photo

Tha Thứ Để Được Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:8/22/2009; 1332 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net