VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Động Cơ và Thái Độ Xứng Đáng

Ma-thi-ơ 25:31-40
VPNS
C:1/15/2010; 1154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 1:2:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net