VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Những Ưu Tiên Rõ Ràng

Lu-ca 24:44-53
VPNS
C:5/13/2010; 793 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.13 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.17 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net