VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Chỉ vì Lòng Ích Kỷ

Lu-ca 15:25-32
VPNS
C:10/13/2010; 842 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 6:56:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net