VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cảm Thông và Tha Thứ

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-39
VPNS
C:11/6/2010; 910 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.08 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net