VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Phục Vụ Không Phàn Nàn

Lu-ca 10:38-42
VPNS
C:11/10/2010; 1092 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 6:13:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net