VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Spring Photo

Những Công Dân Được Biến Đổi

Rô-ma 13:1-7
VPNS
C:2/5/2011; 867 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 19:22:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net