VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lời Hứa về Sự Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh

Giăng 4:12-14; Giăng 7:37-38
VPNS
C:3/8/2011; 1039 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.23 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 4, Giăng 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4, Giăng 7.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net