VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 9/29/2013; 996 xem
Xem lần cuối 1.48 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Phúc Âm Giăng.


SốKhách từMới xem
1, , US1.53 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app