VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Lòng Chân Thành Và Cơ Hội Phục Vụ Chúa

Giăng 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 1/27/2014; 1578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.80 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Phúc Âm Giăng.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app