VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ta Là Gốc Nho, Các Ngươi Là Nhánh

Giăng 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 7/14/2014; 1632 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 13:17:7
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Phúc Âm Giăng.


SốKhách từMới xem
1Noisiel, France256.18 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app