VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Ta Là Gốc Nho, Các Ngươi Là Nhánh

Giăng 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 7/14/2014; 1734 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 13:18:55
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Phúc Âm Giăng.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app